Hot och våld på arbetsplatsen och hur man hanterar det

Något som tyvärr är väldigt vanligt förekommande på många arbetsplatser är hot och våld, detta innebär inte bara obehag för personalen utan kan även innebära risker och trauman för anställda och närvarande på arbetsplatsen. Därför är det otroligt viktigt att man alltid har en handlingsplan hot och våld på arbetsplatsen som alla är medvetna om och har full information om hur man ska hantera situationer och agera vid olika tillfällen. 

Är det så att man idag inte har den kunskapen inom företaget är det bra att man direkt bokar in en utbildning för att berörda ska ha full kunskap i vilken handlingsplan ni har när det kommer till hot och våld på arbetsplatsen. 

Boka utbildning​​ hos Cardio Säkerhet

Ett företag som har arbetat med att hålla i utbildningar i hur man hanterar och agerar vid hot och våld på arbetsplatsen är Cardio Säkerhet. Utbildningen hålls alltid av erfarna och professionella lärare som själva har erfarenhet inom branschen och dessutom alltid har uppdaterad information och kan hjälpa er fram till de bästa handlingsplanerna när det kommer till hot och våld på arbetsplatsen utifrån hur er situation ser ut. 

De utgår självklart från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld och kommer noga att gå igenom delar som omhändertagande av drabbade, förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner och mycket mer. De kan även komma ut till ert företag för att hålla i utbildningen och skräddarsyr hela kursen utifrån ert företag eller den verksamhet som ni driver och tar därifrån fram en utbildning och därefter tillsammans med er en handlingsplan vid hot och våld på arbetsplatsen. 

Ni kommer under kursen hos Cardio Säkerhet att få ta del av såväl praktiska som teoretiska övningar och ni kommer efter utbildningen att känna er tryggare och mer säkra på ert arbete och veta exakt hur ni ska agera i olika situationer som kan komma att uppstå. 

Gå en CNC-utbildning

Vill du gå en CNC-utbildning? Det kan du göra hos Montico. De erbjuder CNC-utbildning så väl som flera andra arbetsmarknadsutbildningar. Med en utbildning inom CNC kan du lättare få jobb efter avklarad utbildning. En CNC-utbildning är för dig som känner att du vill jobba inom verkstadsindustrin och då med​​ inriktning på just CNC, CAD/CAM och skärande bearbetning. Tar du denna utbildning så kan du sedan jobba inom en mängd olika yrkesroller. Du kan jobba som till exempel montör, reparatör eller maskinoperatör. Utbildningsplanen för dig, sätts individuellt. 

Dels tar man dina förkunskaper med i beräkningen men även hur det ser ut med behoven hos olika företag. Du får din kompentens bedömd och det avgör hur lång utbildningen blir för dig.

Kompletterande utbildning inom CNC

Du som redan gått en CNC-utbildning och jobbar inom detta yrke, kan även du vidareutveckla dig och få fler kunskaper. Hos Montico finns det flera utbildningar som ökar på ditt kunnande. Då CNC-utbildningarna är så kallade arbetsmarknadsutbildningar, så kan du som är inskriven på arbetsförmedlingen få tillgång till denna utbildning eller en annan utbildning du finner intressant. Du kan prata med din handläggare om hur du ska gå tillväga för att söka. 

​Det kostar inget att gå denna CNC-utbildning och du har rätt till att få aktivitetsstöd medan du pluggar. Vill du veta mer om vad Montico kan erbjuda dig så se till att besöka deras hemsida. De har inte bara CNC-utbildningar utan även andra bra utbildningar som du kanske kan ha nytta av att läsa.