System för reklamationshantering

Att underlätta er reklamationshantering är rätt smart. För att göra en bra reklamationshantering så bör ni satsa på ett system som kan göra detta på rätt sätt. Det kan vara en idé att satsa på KEYnet avvikelsehanteringssystem. I detta system så har ni då allt samlat på ett och samma ställe och hanteringen av reklamationen går lätt att göra. I detta system kan ni:

  • Rapportera in
  • Kategorisera
  • Åtgärda
  • Följa upp
  • Förebygga

Detta system går att använda för olika sorters avvikelser som sker. Det ger en bra överblick över dem så att ni vet hur ni ska kunna hantera dem på bra sätt.

Hantering av reklamationer

Alla företag som säljer något bör ha en bra reklamationshantering. Samma sak gäller om det är så att ni har leverantörer eller samarbetspartners, även de ska kunna reklamera så väl som att ni ska kunna det. Då är det smart att ha ett bra avvikelsehanteringssystem.

Just att kunder till er kan reklamera, det är ett sätt att skapa ett förtroende på sikt. Det gör att ni kan behålla era kunder genom att göra om och göra rätt.

Smart system

KEYnet kan hjälpa ert företag med att skapa smarta informationsflöden. Deras system har olika moduler som kan läggas till samt att det finns både standardlösningar samt att de kan hjälpa till med komplexa lösningar. Med detta system kan ni och ert företag få rätt sorts lösningar för en mängd olika saker som intranät, ärendesystem, hemsidan, e-handeln och så vidare. Om ni vill veta mer om detta så besök gärna deras hemsida och läs mer!